Välj en tjänst att dela länken genom:

På den här webbplatsen använder vi oss av cookies för att göra ditt besök hos oss lite enklare och trevligare.


På den här webbplatsen använder vi oss av cookies för att göra ditt besök hos oss lite enklare och trevligare.

Integritetspolicy

  5 oktober 2023    Utskriftsvänlig version

Introduktion

Den här integritetspolicyn, för Sweden Sites (i texten även omnämnt som "vi" eller "oss"), (org.nr 559073-4702), förklarar varför, och hur, information används om dig i Sweden Sites digitala tjänster. Har du frågor om innehållet i denna policy eller om något annat kring våra digitala tjänster är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig gärna. Kontaktinformation hittar du längst ned på denna sida.

Sweden Sites värdesätter din integritet och strävar efter att skydda den. Vi använder enbart dina personuppgifter för att skicka relevant information till dig. När det gäller hantering av personuppgifter och andra viktiga data som kan behandlas av Sweden Sites eller på dess vägnar, vidtas adekvata åtgärder för att säkerställa att kunduppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, spridning, ändring och skadegörelse.

Informationsskydd

Vi strävar efter att maximera säkerheten för dina personuppgifter och följer de standardavtalsklausuler som utarbetats av EU-kommissionen. Dessa klausuler fastställer skyldigheter för de personer som är ansvariga för och hanterar personuppgifter. De reglerar också aspekter som de registrerade individernas rättigheter och hur eventuella tvister som uppstår i samband med avtalet ska lösas.

Ändamål

Sweden Sites behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att utföra de tjänster vi erbjuder våra kunder och samarbetspartners. Vi använder också personuppgifter för att kunna kontakta de personer som har tagit första kontakt med oss.

Vi begär alltid ditt samtycke när du lämnar någon form av personuppgifter eller andra uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Den rättsliga grunden för att samla in och behandla denna information inkluderar:

  • ditt givna samtycke,
  • ett berättigat intresse från båda parter, samt
  • att personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra avtal om produkter och tjänster med dig som kund, eller för att kunna återkoppla till dig om du har kontaktat oss.

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas av Sweden Sites och har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade så länge det inte står i strid med andra lagar eller bestämmelser.

Marknadsföring

Sweden Sites kan komma att skicka ut nyhetsbrev och marknadsföring via e-post om du uttryckligen har accepterat detta via formulär på vår hemsida. Den rättsliga grunden för denna behandling av personuppgifter är ditt samtycke som du inte behöver lämna för att kunna genomföra ett köp.

Cookies

Vi använder oss av cookies för att analysera, anpassa och förbättra våra digitala tjänster för att du som användare ska få en så bra upplevelse som möjligt när du använder våra digitala tjänster.

En cookie är en liten fil som ber om tillstånd att placeras på din dators hårddisk. När du godkänner användningen av cookies, läggs filen till, och cookien hjälper till att analysera webbtrafik eller meddelar dig när du besöker en webbplats. Cookies möjliggör för webbapplikationer att anpassa sig till dig som individ. Webbapplikationen kan skräddarsy sina funktioner baserat på dina behov, dina preferenser och dina intressen genom att samla in och komma ihåg information om dig.

Syfte

Vi använder bland annat cookies för trafikloggar för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbplatser och förbättra vår webbplats för att anpassa den efter kundernas behov. Vi använder endast denna information för statistiska analyser, och sedan tas informationen bort från systemet.

Sammanfattningsvis hjälper cookies oss att förbättra din webbupplevelse genom att möjliggöra övervakning av vilka sidor du finner användbara eller inte. Det är viktigt att förtydliga att en cookie inte ger oss någon direkt åtkomst till din dator eller personlig information, utom de uppgifter som du väljer att dela med oss. Valet att acceptera eller avvisa cookies är ditt. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du har vanligtvis möjlighet att ändra dina webbläsarinställningar för att neka cookies om så önskas. Det är dock viktigt att notera att detta kan påverka din möjlighet att dra full nytta av webbplatsen.

Vi kan även samla in ytterligare information om din användning av vår webbplats genom loggfiler och andra tekniker, inklusive:

  • din webbläsartyp och operativsystem,
  • de webbsidor du besöker och de länkar du klickar på,
  • din IP-adress,
  • tidsstämplar som visar när du besökte vår webbplats och hur lång tid du spenderade där,
  • den webbadress eller hemsida som hänvisade dig till vår webbplats,
  • information om din plats och språkinställningar, samt
  • för mobila enheter; enhets-ID, namn och modell.

Vi kan kombinera denna information med annan data som vi har samlat in om dig eller som du har tillhandahållit oss, inklusive eventuella inloggningsuppgifter, namn och annan personlig information.

Neka cookies

Observera att du som användare alltid har möjlighet att konfigurera din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Du kan också ta bort tidigare lagrade cookies, men vänligen notera att detta kan i vissa fall påverka funktionaliteten i våra digitala tjänster.

Flera, dock inte alla, av våra digitala tjänster kommer att fungera även om du nekar tredjepartskakor, men om du nekar sessionsbaserade cookies kommer fler funktioner i våra digitala tjänster sluta att fungera. Utan sessionscookies kan du t.ex. inte logga in på kontrollpaneler eller lägga några beställningar.

Hantera cookies

Tillvägagångssätet för hur du nekar, tar bort eller på annat sätt hanterar cookies beror på vilken webbläsare du använder (Chrome, Firefox, Safari, etc.) och vilken typ av enhet du använder (mobil, surfplatta, PC, mac, etc.). Oftast finner du verktyg för borttagning av cookies under Inställningar Säkerhet Sekretess, men detta kan variera mellan olika webbläsare. Nedan har vi samlat länkar till guider för borttagning av cookies för några av de vanligaste webbläsarna.

I vår digitala tjänst Mina cookieswww.swedensites.se/minacookies kan du se vilka cookies vi har sparat i din webbläsare. Där kan du också själv välja att ta bort de cookies du inte längre vill ska vara lagrade.

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera ditt köp eller för att fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna administrera ditt köp eller fullgöra vårt avtal.

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

Om du lämnat ditt samtycke till att ta emot marknadsföring via e-post från oss kommer vi att spara ditt namn och din e-postadress för detta ändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Personuppgiftsansvarig

Sweden Sites AB, org.nr 559073-4702, Tranbärsvägen 12C, 827 35 Ljusdal, telefonnummer 0651-13070, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EES.

Länkar till andra webbsidor

Vår webbplats och digitala tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. Dessa länkar kommer att följa sina egna integritetspolicyer. När du använder dessa länkar för att lämna vår webbplats, bör du vara medveten om att vi inte har kontroll över de andra webbplatser du besöker och ansvarar inte för skyddet och sekretessen av information som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser. Det är viktigt att läsa integritetspolicyerna på de externa webbplatserna för att förstå hur din information kan behandlas där.

Kontaktformulär

I våra digitala tjänster har du på olika ställen möjlighet att lämna dina personuppgifter så som förnamn, efternamn, företagsnamn, organisationsnummer/personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, via ett kontaktformulär för att visa ditt intresse för våra tjänster. Uppgifterna används och lagras för att vi ska kunna återkoppla till dig. Informationen lagras olika länge, beroende på vald tjänst och hur länge det finns aktiva syften för oss att ha kvar informationen.

Beställningsformulär

När du beställer tjänster eller produkter från oss samlar vi in företags- och personuppgifter (företagsnamn, organisationsnummer, för- och efternamn, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress) för att kunna slutföra beställningen och fakturera för vald tjänst eller produkt.

Domänregistrering

Vår partner för domänregistrering, Loopia AB, är en ICANN-ackrediterad registrar och tillhandahåller domänregistreringstjänster till partners och slutkunder. Företags- och personuppgifterna (företagsnamn, organisationsnummer, för- och efternamn, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress) som vi samlar in vid domänregistrering används för att upprätta ett avtal mellan dig och Loopia AB och/eller domänens underregistrator.

Insyn

Om du är kund hos Sweden Sites har du rätt att begära att få ta del av de företags- och personuppgifter vi har om dig, inklusive de uppgifter du har lämnat till oss. Du kan även begära att vi tar bort alla företags- och personuppgifter som vi har om dig, med undantag för eventuella uppgifter som vi är skyldiga att behålla av administrativa, juridiska eller säkerhetsrelaterade skäl.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att utan kostnad få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss via e-post info@swedensites.se eller genom någon av våra kontaktvägar som du hittar på www.swedensites.se/kontakt.

Kontaktinformation

Om du som kund har frågor om hur Sweden Sites AB behandlar personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta oss via e-post info@swedensites.se och ange i ämnesraden: "GDPR DPO" (Data Protection Officer). Observera att vår DPO är underlagd tystnadsplikt och har skyldighet att förhindra obehörig åtkomst till eller delning av din personliga information om inte ditt samtycke har erhållits. Denna sekretess skyddar även dina uppgifter efter avslutat arbete. Alternativt är du varmt välkommen att ringa oss på telefonnummer 0651-13070.

Ändringar

Innehållet i vår integritetspolicy kan komma att ändras. Du som kund, användare eller besökare förväntas hålla dig uppdaterad om de ändringar som görs. Senaste version av integritetspolicyn finns att läsa i sin helhet på www.swedensites.se/integritet. Högst upp i dokumentet finns alltid publiceringsdatum utskrivet.